Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy!

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.

Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

Kapacita mateřské školy je 245 dětí.

V současné době má mateřská škola Stříbro 10 tříd.

Z toho:

Prostory čtvrté třídy v MŠ Soběslavova umožňují přijetí ještě několika dětí, ale vzhledem k velmi nízkému úvazku přímé výchovné práce p. ředitelky je tato třída naplněna, dle vyhlášky pro mateřské školy počtem 24 dětí
 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti. Stravování poskytují školní jídelny v každé budově mateřské školy.

Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla během měsíce dubna. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku, popřípadě vyhlašuje ředitelka školy mimořádný zápis.